• Зууны мэдээ сонин онлайн захиалга

Эмэгтэйчүүдийн манлайлал

Дундговь аймгийн төлөөлөгчдийн 20 хувь нь эмэгтэй
2023-01-31
Дундговь аймгийн төлөөлөгчдийн 20 хувь нь эмэгтэй
Ховд аймгийн 41 төлөөлөгчийн долоо нь эмэгтэй
2023-01-24
Ховд аймгийн 41 төлөөлөгчийн долоо нь эмэгтэй
Хоёр Болормаа
2023-01-13
Хоёр Болормаа
Г.Гангамаа: Эмэгтэйчүүдтэйгээ ажиллах бодлого барьж байна
2022-12-28
Г.Гангамаа: Эмэгтэйчүүдтэйгээ ажиллах бодлого барьж байна
Өмнөговь аймгийн төлөөлөгчдийн найман хувь нь эмэгтэй
2022-12-27
Өмнөговь аймгийн төлөөлөгчдийн найман хувь нь эмэгтэй
Б.Мөнхсайхан: Уламжлалт сэтгэлгээ шийдвэр гаргаж ажиллахад бэрхшээлтэй байдаг
2022-12-13
Б.Мөнхсайхан: Уламжлалт сэтгэлгээ шийдвэр гаргаж ажиллахад бэрхшээлтэй байдаг
Баянхонгор аймгийн төлөөлөгчдийн найман хувь нь эмэгтэй
2022-12-06
Үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонин редакцийн бодлогоо шинэчлэн бата
А.Оюунчимэг: ИТХ-ын зөвлөл долоон хүний бүрэлдэхүүнтэйгээс хоёр нь эмэгтэй
2022-12-01
“Зууны мэдээ” сонин “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” буланг нээж, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхээр нийтлэлийн  бодлого тодорхойлон ажиллаж байна. Э
Төв аймгийн төлөөлөгчдийн 24.4 хувь нь эмэгтэй
2022-11-29
Үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонин редакцийн бодлогоо шинэчлэн баталж, нийтлэлийн аг
2024 оны сонгуульд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ гэв
2022-11-23
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангаж, манлайллыг нэмэгдүүлэх” зорилтыг тусгасан байдаг.
History of women’s right activist: Маргаашийн нарыг харах эсэхээ мэдэхгүй гэрээслэл бичээд суусан үе бий 
2022-11-22
Маргаашийн нарыг харах эсэхээ мэдэхгүй гэрээслэл бичээд суусан үе бий 
Б.Буяндүүрэн: Эмэгтэйчүүд уян хандлага, тэгш байдлыг бий болгоно
2022-11-17
“Зууны мэдээ” сонин “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” буланг нээж, шийдвэр
Дархан-Уул аймгийн 36 төлөөлөгчийн долоо нь эмэгтэй
2022-11-15
Үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонин редакцийн бодлогоо шинэчлэн бата
Д.Оюунбилэг: Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн манлайлал нь бусдад нөлөөлөх ур чадвар юм
2022-11-10
“Зууны мэдээ” сонин “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” буланг нээж, ши
Булган аймгийн төлөөлөгчдийн 18 хувь нь эмэгтэй
2022-11-08
Үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонин редакцын бодлогоо шинэчлэн баталж, нийтлэл
Эмэгтэй манлайлагчдыг дэмжих “50:50” хөтөлбөрийг зарлалаа
2022-11-07
Монгол Улс ардчилсан тогтолцоонд  шилжээд 30  гаруй  жил  болж байгаа  ч ардчиллын  ту
Г.Хэрлэнчулуун: Эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих хандлага нэмэгдэж байгаа
2022-11-03
“Зууны мэдээ” сонин “Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” б
Хэнтий аймгийн төлөөлөгчдийн 15 хувь нь эмэгтэй
2022-11-01
Үндэсний өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонин редакцийн бодлогоо шинэчлэн баталж