• Зууны мэдээ сонин онлайн захиалга

Төрийн албан хаагчдын 70 хувь нь үндэсний бичиг хэрэглэх бэлтгэлгүй байна

2021-05-04 13:09

С.САРУУЛ

Төрийн албан хаагчийн үндэсний бичгийн мэдлэг тодорхойлох судалгаанд хамрагдсан төрийн алба хаагчдыг төрийн албаны ангиллаар харвал 79.0 хувь нь төрийн үйлчилгээний, 13.3 хувь нь төрийн захиргааны, 4.9 хувь нь төрийн улс төрийн, 2.8 хувь нь төрийн тусгай алба хаагчид байна.

Албан тушаалын ангиллаар 63.0 хувь нь гүйцэтгэх, 28.8 хувь нь туслах, 8.3 хувь нь удирдах албан тушаалтан байна. Тэгвэл нийт судалгаанд хамрагдсан төрийн алба хаагчдын 53.7 хувь нь албан хэргээ үндэсний бичгээр хослуулан хэрэглэхэд бэлэн гэсэн бол 46.3 хувь нь бэлэн биш гэж хариулсан байна.

Судалгаанд хамрагдсан нийт төрийн албан хаагчдын 72.8 хувь нь үндэсний бичгийн талаар мэддэг гэсэн байна. Харин 5.2 хувь нь маш сайн, 28.7 хувь нь дунд зэрэг, 27.2 хувь нь мэдэхгүй, 25.5 хувь нь бага зэрэг 13.5 хувь нь сайн гэж хариулсан байна.

Үндэсний бичгийн мэдлэг маш сайн алба хаагчдыг боловсрол, насны бүлгээр харвал 35-39 насных 22.0 хувь, 40-44 насных 17.7 хувь, 45-49 насных 16.2 хувь, 25-29 насных 12.6 хувь, 50-54 насных 6.7 хувь бөгөөд 16.3 хувь нь бусад насных, боловсролын төвшнөөр харвал 58 хувь нь бакалавр, 29.0 хувь нь магистр, 5.7 хувь нь дипломын дээд, 2.9 хувь нь бүрэн дунд, 1.8 хувь нь доктор, 1.7 хувь нь тусгай мэргэжлийн дунд, 1.1 хувь нь бусад боловсролтой алба хаагчид байна.

Үндэсний бичгийн мэдлэг маш сайн алба хаагчдыг салбараар харвал хамгийн өндөр буюу 68.6 хувь нь боловсрол, 11.0 хувь нь төрийн удирдлага, батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, 5.0 хувь нь хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа, 9,4 хувь нь бусад салбарын алба хаагчид байна.

Үндэсний бичгийн сургалтын хэрэгцээ шаардлага байгаа эсэх асуултад нийт судалгаанд хамрагдсан алба хаагчдын 85.1 хувь нь тийм, 14.9 хувь нь үгүй гэж хариулсан байна.

Сургалтад хамрагдах алба хаагчид ямар хэлбэрээр суралцах хүсэлтэй байгаа гэсэн асуултад 63.1 хувь нь танхимын, 27.5 хувь нь онлайн, 8.3 хувь нь онлайн болон танхимын, 0.8 хувь нь бусад хэлбэрийн, 0.2 хувь нь онлайн болон танхимаар сурах хүсэлтэй гэсэн байна.

Эх сурвалж: www.polit.mn

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.