Шинэ мэдээ

Сурталчилгаа байршуулах үнийн санал


1. Мэдээ
Дугаар Төрөл Хугацаа Үнэ
1 Онцлох мэдээ 24 цаг нүүр хуудсанд 500 000₮
2 "Polit" - ийн нэг өдөр 72 цаг нүүр хуудсанд 1 000 000₮
3 Шинэ мэдээ Нэг удаа орно 90 000₮
4 Фото мэдээ 24 цаг нүүр хуудсанд 200 000₮

2. Баннер
Дугаар Байршил Хугацаа Үнэ
1 A1 24 цаг нүүр хуудсанд 130 000₮
2 B1 24 цаг нүүр хуудсанд 100 000₮
3 B2 24 цаг нүүр хуудсанд 90 000₮
4 Толгой баннер 24 цаг нүүр хуудсанд 200 000₮