БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАЙН УУ? СЭТГЭГДЛҮҮДИЙН ДАЙН УУ?

Зарим маркетерүүд маркетингийн хөтөлбөрүүдийн цөм нь бүтээгдэхүүн бөгөөд түүний сайн талуудаас бидний амжилт олох эсэх нь шалтгаалдаг гэсэн буруу үзэл бодолд автсан байдаг.

Зөвхөн сэтгэгдэл ухамсарт хэрхэн бии болдгийг судалж, эдгээр сэтгэгдлүүдэд өөрийнхөө маркетингийн хөтөлбөрүүдийг хандуулах замаар маркетингийн буруу үзэл бодлоосоо салж чадна.

“ЭДГЭЭРИЙГ УХАМСАРЛАСАН МАРКЕТЕР 22 ДАХИН ИХИЙГ ХУДАЛДАЖ ЧАДНА”

“МАРКЕТИНГИЙН 22 ХУУЛЬ” номноос хариултыг олно.

Эх сурвалж: МАРКЕТИНГИЙН 22 ХУУЛЬ НОМ АМИН-Инвест Хэвлэлийн газар

Номин, их дэлгүүр болон Аз хур, Интер номын худалдаанд гарсан байна.

Утас: 99106680. 99690055. 77110000