Бүлэг:У.Хүрэлсүхийн Засгийн газар халаа сэлгээ их хийсэн байна